De Kernpraktijk - Next level HR

Let's make it simple! 

Medewerkers behouden

Werkwijze

Van waan van de dag naar on top of the game

De afgelopen twintig jaar heb ik bij een groot aantal organisaties gewerkt. Wat me is opgevallen is dat HR vaak zo wordt opgeslokt door de waan van de dag dat projecten die die waan van de dag juist moeten verlichten te weinig aandacht krijgen. Met als gevolg: slecht geimplementeerde systemen (hallo, handmatige Excellijstjes!), fantastische producten die nauwelijks worden gebruikt (doen jullie iets met je LMS?), processen die hun doel voorbijschieten en gesprekscycli en vragenlijsten die als last worden gezien in plaats van instrument.

Daadkracht en accountability

Ik kan helpen. Ervoor zorgen dat projecten de aandacht krijgen die ze verdienen. Accountability van HR-professionals bevorderen, zodat er progressie wordt gemaakt, vooral op 'lastige' vraagstukken. Draagvlak creeren voor (wijzigingen in) processen en implementaties, door werkgroepen en/of klankbordgroepen in te richten.

De Kernpraktijk kan HR ondersteunen bij:

  • Leiderschapstrajecten
  • Implementatie van systemen (AFAS, Learned, LMS)
  • Werkgeluk
  • Herinrichten HR-team
  • HR-processen (her)inrichten

Sparringpartner

Ik ondersteun orgnisaties als sparringspartner van MT, directie en leidinggevenden en HR teams door het geven van peer to peer coaching en mentoring.
Het resultaat is (een stap in) de ontwikkeling van Human Resources team naar team People and Culture.

Nuchter, direct, laagdrempelig, leuk en daarom effectief.

Voor wie

Ik werk het liefst voor (IT-) organisaties (150+ medewerkers) die het belangrijk vinden om iets bij te dragen aan een betere wereld. Dat kan zijn op het gebied van klimaatverbetering of natuurbehoud, dierenwelzijn en menselijk welzijn.
Ik heb bijna twintig jaar ervaring binnen een groot scala aan bedrijven. Multinationals, MKB, overheid, semi-overheid... Groot, klein, jong of oud, het belangrijkste is dat jullie werk willen maken van betrokken, tevreden mensen zonder schade te brengen aan de omgeving.

Fout: Contact formulier niet gevonden.