INCOMPANY: TRAININGEN VOOR MIDDLE MANAGEMENT

Workshops Coaching - de Kernpraktijk

In company

  • Investeren in duurzame inzetbaarheid?
  • Een gezondere organisatie?
  • Voorkomen van werkstress, burnout?
  • Goede werkbalans, betere prestaties, meer werkplezier?

Een training kan een hulpmiddel zijn bij gewenste verandering in jouw organisatie. Verandering is een proces wat alleen gewenst duurzaam resultaat oplevert als het van binnenuit komt. Daarom heeft de Kernpraktijk een aanpak die volledig gericht is op verandering van binnenuit.

Mensen veranderen alleen als ze echt willen of als ze echt moeten. Een training ‘omdat het management het wil’ zal dan ook niet het gewenste resultaat opleveren.

Wie gingen je voor:

Incompany trainingen van de Kernpraktijk hebben 3 kenmerken:

VERANDERING VAN BINNENUIT

Verandering van binnenuit, gericht op het zelfherstellend vermogen van de organisatie. Het probleem, de situatie, het vraagstuk is in de organisatie ontstaan dus daarin ligt ook de wijsheid en de kunde om het op te lossen. Alleen moet die kennis en kunde gestructureerd en begeleid worden. 

Interventies zoals training en coaching worden  alleen tijdelijk ingezet om de kennis en kunde naar boven te halen en te verstevigen en de mensen in de organisatie de middelen te leren om zelf te werken aan de vraagstukken die de organisatie bezighouden.

FOCUS OP SLEUTELPOSITIES

De training en begeleiding van de Kernpraktijk is gericht op teamleiders/-manager en Hr (adviseurs). In de dagelijkse uitvoering van beleid (en dus verandering) beheersen zij een sleutelpositie. Door te richten op teamleiders en Hr en deze groep goed te begeleiden en te trainen neemt de slagingskans van verandering aanmerkelijk toe, omdat deze groep met dagelijks met de gevolgen  van elke wijziging te maken heeft. Gebleken is dat door actieve betrokkenheid van teamleiders en Hr de draagvlak voor verandering toeneemt en de borging van de verandering (d.w.z. de implementie) meer succes heeft.

KLEINE GROEPEN

De trainingen en begeleiding van teamleiders en HR gebeurt in kleine groepjes (max. 4-6 personen) Persoonlijke ontwikkeling is spannend. Het gaat over jou, over hoe jij er bij zit, wat jij doet (en niet doet) en je gaat oefenen met nieuwe dingen (vallen en opstaan). Dit is in een gewone setting al moeilijk genoeg, maar als dit met collega’s moet is het extra confronterend.
Uit ervaring blijkt dat er veel verschil zit in senioriteit, ontwikkeling en leerbehoefte binnen groepen teamleiders. Door in kleine groepen te trainen creëer je meer maatwerk waardoor iedereen op zijn eigen niveau en met zijn eigen leerdoel aan de slag kan.

OPTIES

Er zijn verschillende mogelijkheden om een training voor jouw organisatie te verzorgen:

GROEPS TRAININGEN

Wil jij jouw organisatie laten groeien?
Wil jij investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers?
Wil jij training en ontwikkeling inzetten om uitdagingen die je nu hebt liggen in je organisatie aan te gaan?

 

 

TRAIN DE TRAINER

Wil jij zelf trainingen geven binnen jullie organisatie?
Vind jij het leuk om mensen te
begeleiden en te laten leren/ groeien?
Heb jij een team dat je graag verder helpt?
‘Train de trainer’ is dan iets voor jou.

 

 

SUBSIDIES

Er zijn subsidiemogelijkheden. Een mogelijkheid hiervoor is de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid 2014-2010. gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Indien je hierover meer informatie wilt ontvangen kan ik je in contact brengen met een adviseur.

× Neem contact met me op