De Kernpraktijk - Next level HR

Privacy Policy

De KLEINE lettertjes
algemene voorwaarden en afspraken van de Kernpraktijk

Wat fijn dat we gaan samenwerken, ik ben heel blij met het vertrouwen in onze dienstverlening.
Om onze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen staan hier een aantal afspraken opgeschreven zodat we weten waar we aan toe zijn.

1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden uitgevoerd door de Kernpraktijk.
Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op de overeenkomsten tot het opleiden, coachen en begeleiden van mensen, het ontwikkelen van opleidingen en het verrichten van (advies) werkzaamheden.

Deze voorwaarden gelden niet als hier nadrukkelijk een (schriftelijke) afspraak over is gemaakt.

Als een opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, dan gelden die alleen als die (schriftelijk) door de Kernpraktijk zijn aanvaard. En zover die niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de Kernpraktijk.

2
De overeenkomst komt tot stand door:
– een schriftelijke (mail) opdracht
– het inschrijven via de website van de Kernpraktijk
– accordering van een offerte

De opdracht eindigt als alle betalingen en diensten zijn geleverd.

3
Opdrachtgever: degene die een schriftelijke (mail) opdracht geeft tot het uitvoering van diensten door de Kernpraktijk. Dit kan een natuurlijk persoon zijn (particulier, eenmanszaak, VOF) of een rechtspersoon (organisatie).

Deelnemer: een persoon die deelneemt aan een training, workshop of andere dienst van de Kernpraktijk. (opdrachtgever en deelnemer kunnen dezelfde persoon zijn)

4
Annulering deelnemer of opdrachtgever
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan een evenement (workshop, training) dan gelden de volgende voorwaarden:
– Je hebt een bedenktijd van 14 dagen nadat je de bevestiging van de workshop of training hebt ontvangen. Annuleren binnen deze termijn is kosteloos en je krijgt je geld terug als je al betaald hebt.
– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zijn de kosten 50%
van het oorspronkelijke bedrag.
– Wanneer je binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, ben je het volledige
deelnemersbedrag verschuldigd.
– Als je op een later tijdstip wilt deelnemen dan dat je hebt aangevraagd en je annuleert tot 14 dagen voor aanvang dan kun je in overleg op een ander moment deelnemen, je betaald dan wel administratiekosten.
– Als je na de bedenktijd annuleert mag je in het geval van een workshop of 1-daagse je laten vervangen (in overleg), door iemand anders geef dit wel zo snel mogelijk door.
– In het geval van aanmelden binnen 14 dagen voor aanvang van de training of workshop en vervolgens annuleren kun je je laten vervangen. In dit geval geven we geen geld terug.

Annulering trainer
– Bij onvoldoende aanmeldingen hebben wij de mogelijkheid om een training of workshop te annuleren, je wordt hier uiterlijk 5 dagen van tevoren over geïnformeerd. We zullen dan (in overleg) een nieuwe datum prikken.
– Mocht de trainer de training of workshop annuleren vanwege ziekte, privéomstandigheden of slechte weersomstandigheden dan wordt je zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. We zullen dan (in overleg) een nieuwe datum prikken.
Gemaakte (reis en verblijf)kosten voor de deelnemer worden niet door ons vergoed. Wel zullen we proberen je te compenseren (door een extra training of workshop).
(Uiteraard doen we er van alles aan om dit te voorkomen (reservetrainers)).

Annuleringsvoorwaarden Incompany groepstrainingen
Na ondertekening (of akkoord per mail) van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht. Tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt en (schriftelijk) bevestigd.

Betaling
– Een workshop of training kan betaald worden via de betaalmodule via de website.
– Indien een workshop of training per factuur wordt voldaan, wordt er voor aanvang van de training gefactureerd.
– De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Met dien verstande dat voor aanvang van de training het volledige bedrag is betaald.
– Betaling in termijnen is mogelijk, indien schriftelijk (mail) aangevraagd en bevestigd.

– In een offerte kunnen andere betalingsafspraken worden vastgelegd.

Aansprakelijkheid
Door de Kernpraktijk verstrekte informatie en adviezen zijn algemeen en vrijblijvend. De opdrachtgever/deelnemer blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen beslissingen en acties. De Kernpraktijk is niet aansprakelijk voor gevolgen (schade, direct of indirect) van en bij het uitvoeren van deze adviezen.

Indien een opdrachtgever meent schade te hebben gelden als gevolg van de dienstverlening van de Kernpraktijk zijn er de volgende opties:
– Opnieuw uitvoeren van het werk
– Tegemoetkoming in kosten

De Kernpraktijk keert geen schade vergoeding uit en betaald nooit meer dan het factuurbedrag.

Indien de opdrachtgever meent dat hij schade heeft geleden als gevolg van de dienstverlening van de Kernpraktijk kan hij dit schriftelijk melden, met de motivatie en eventueel bewijs van de geleden schade.
Als men binnen 30 dagen nadat hij over deze diensten een factuur heeft ontvangen.
zal de Kernpraktijk binnen 14 dagen met een voorstel komen.

Klachtenprocedure
De Kernpraktijk is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Iindien we niet samen tot een oplossing kunnen komen indien er sprake is van vermeende schade of een klacht dan kan de opdrachtgever zich wennen tot de klachtencommissie van de NOBTRA.

Fout: Contact formulier niet gevonden.