De Kernpraktijk - Next level HR

Wat men van ver haalt…

Wervingscampagne met een game.

Vraag/uitdaging

QBUZZ zocht een nieuwe teammanager. Een externe wervingsprocedure met een professioneel recruitmentbureau leverde niet het gewenste resultaat op.

De uitvoering

Een intern uitgezette wervingscampagne met een game.

Alle medewerkers die zichzelf geschikt achten voor de functie (met aanvullende opleiding) mochten reageren.

Iedereen die heeft gesolliciteerd mocht in een gesprek toelichten waarom hij/zij de beste man/vrouw voor de positie was. Na de eerste ronde mochten de kandidaten die overbleven een ‘spel’ spelen die de diverse uitdagingen van een teammanager nabootste.

Variërend van inhoudelijke kennis (bijvoorbeeld rituitval) tot leiderschapsvaardigheden (hoe voer je een gesprek met een medewerker waarbij het eigenlijk onrechtvaardig is wat de medewerker wordt aangedaan).

De verschillende spelelementen zijn gebaseerd op de competenties die nodig zijn voor de functie.

Feedback 

van de veiligheidsregio/deelnemers

Duidelijke vooruitgang

“Dankzij de kwartaalsessies met de Kernpraktijk merken we dat het HR-jaarplan echt wordt uitgevoerd, projecten blijven niet steken en we kijken vooruit en worden niet meer zo overvallen door de dagelijkse realiteit.”